Privacy verklaring

ASC Sports & Water respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke gegevens worden niet verzameld via deze website. ASC Sports & Water maakt geen gebruik van cookies. We verzamelen bovendien geen informatie over uw bezoeken, uw IP-adres of browser.

Deze website beschikt echter wel over de mogelijkheid om per e-mail te reageren, bijvoorbeeld door het vragen van informatie. Als u reageert via e-mail, dan zullen we uiteraard gebruik maken van sommige van uw gegevens (uw naam en e-mail adres) om te voldoen aan uw verzoek. Uiteraard respecteren wij uw privacy. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en voor eventuele referentiedoeleinden. Uw gegevens zullen niet worden opgeslagen of gebruikt voor andere doeleinden.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

ASC Sports & Water bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn en de redelijke verwachting dat de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

ASC Sports & Water heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. ASC Sports & Water heeft een beveiligingsbeleid met betrekking tot de toegang van haar ICT-omgeving.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ASC Sports & Water BV kunt u contact opnemen via e-mail: marten@asc-sportrsandwater.nl. Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen

Het privacy statement van ASC Sports & Water BV kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van ASC Sports & Water BV: asc-sportsandwater.nl.

Dit privacy statement is opgesteld op 10 januari 2022.